Osnovni podatki

Splošni podatki
Polno ime Partner storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšano ime Partner d.o.o.
Oblika organiziranosti družba z omejeno odgovornostjo
Naslov Cesta bratov Cerjakov 33 a, 8250 Brežice
Telefon +386 7 49 92 860
Faks +386 7 49 92 880
Osnovni kapital 7.506,00 EUR
Velikost majhna družba
Transakcijski račun Banka: TRR:
NLB d.d. SI56 0298 0025 9187 749
Davčna številka 71414762
Identifikacijska številka za DDV SI71414762
Matična številka 5470803000
Spletni naslov http://www.he-ss.si/druzba-v-skupini-hess.html
Email naslov:
Šifra dejavnosti 43.390

Lastniška struktura družbe

Družbenik Naslov Osnovni kapital Delež v %
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice 7.506,00 100,00
100

Dejavnosti družbe

Kot glavne dejavnosti družbe lahko izpostavimo:
 • 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
 • 33.120 Popravila strojev in naprav
 • 33.140 Popravila električnih strojev
 • 33.190 Popravila drugih naprav
 • 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
 • 42.910 Gradnja vodnih objektov
 • 43.390 Druga zaključna gradbena dela
 • 43.990 Druga specializirana gradbena dela
 • 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 • 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
 • 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolic


Informacije javnega značaja