Specifikacije

Število agregatov 3
Tip turbin dvojno regulirana horizontalna cevna s Kaplanovim gonilnikom
Nazivna moč elektrarne 28,35 MW (3 x 9,45 MW)
Nazivni pretok elektrarne 500 m3/s
Nazivni padec 7,89 m
Srednja letna proizvodnja 146,92 GWh
Kota zajezitve elektrarne 141,50 m n.m.
Največja obratovalna denivelacija 1,3 m
Srednji letni pretok 271 m3/s
Prostornina akumulacije 8,3 x 106 m3
Koristna prostornina akumulacije 3,4 x 106 m3
Število prelivnih polj 5