Aktivna Javna naročila

Datum objave Predmet razpisa Št. javnega naročilaRok za sprejem prijav / ponudbStatus razpisa
03.06.2019 Izdelava študije »Vrednotenje in obvladovanje posledic porušitev, pregrad, nasipov in nepravilnega obratovanja HE stopenj na spodnji Savi JN003698/2019-W01v teku
04.04.2019 Monitoring stanja površinskih voda v akumulacijskih bazenih HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice v letih 2019 -2021 JN002034/2019-W01v teku
13.03.2019 Pridobivanje pravice graditi za potrebe izgradnje 2 x 110 kV daljnovod HE Mokrice JN001463/2019-W01v teku
05.03.2019 LOT A (gradbeni del) za HE Mokrice - Revizija 1 JN000394/2019-E01 2019/S 018-039494 v teku
25.01.2019 LOT A (gradbeni del) za HE Mokrice JN000394/2019-E01 2019/S 018-039494 v teku
10.10.2018 LOT TGD za HE Mokrice - Revizija 1 JN005824/2018-E01 2018/S 162-371340 v teku
31.08.2018 LOT TGD za HE Mokrice - aktivna Knjiga 1 JN005824/2018-E01 2018/S 162-371340v teku
23.08.2018 LOT TGD za HE Mokrice JN005824/2018-E01 2018/S 162-371340v teku