Aktivna Javna naročila

Datum objave Predmet razpisa Št. javnega naročilaRok za sprejem ponudbStatus razpisa
29.06.2017 Ihtiološki monitoringi na HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice 2017 - 2019 JN006371/2017-W01v teku
23.06.2017 Rekonstrukcija obstoječega vozišča na odsekih 1 in 3 - izvedba asfaltne površine v okviru sanacije Lokalne ceste LZ 026021 zaradi izgradnje HE Brežice JN006211/2017-W01v teku
20.03.2017 Izdelava študije "Obratovanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi pri visokih vodah v primeru izjemnih obratovalnih dogodkov" JN002037/2017-W01zaključeno