Arhiv Javnih naročil

Datum objave Predmet razpisa Št. javnega naročilaStatus razpisa
22.11.2017 Izdelava PGD, PZI, PID, RD, NOV in izvedba projektantskega nadzora za izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje OEU HE Mokrice JN009778/2017-E01v teku
10.11.2017 DODATNE GEOLOŠKE MERITVE JZ HE MOKRICE
Povezava do elaborata
JN009445/2017-W01v teku
29.06.2017 Ihtiološki monitoringi na HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice 2017 - 2019 JN006371/2017-W01zaključeno
23.06.2017 Rekonstrukcija obstoječega vozišča na odsekih 1 in 3 - izvedba asfaltne površine v okviru sanacije Lokalne ceste LZ 026021 zaradi izgradnje HE Brežice JN006211/2017-W01zaključeno
20.03.2017 Izdelava študije JN002037/2017-W01zaključeno
29.11.2016 Izvedba specialnih periodičnih meritev na elektro opremi HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice za obdobje 2017-2020 JN007535/2016-W01zaključeno
07.10.2016 IZDELAVA DOLGOROČNEGA PROGRAMA ZAŠČITE AKUMULACIJ HE KRŠKO, BREŽICE IN MOKRICE Z UPORABO EKOREMEDIACIJ JN006094/2016-W01zaključeno
04.10.2016 Izvedba telekomunikacijske povezave družbe HESS 1311/2016zaključeno
14.09.2016 VZPOSTAVITEV OPTIMIZIRANE MREŽE MERSKIH MEST HIDROGEOLOŠKEGA MONITORINGA NA VPLIVNEM OBMOČJU HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško JN005479/2016-W01zaključeno
07.07.2016 Izvedba Redundantne optične povezave med HE Brežice in RTP Krško 400/110 kV JN003481/2016-W01zaključeno
21.06.2016 Dobavo traktorja in traktorskih priključkov JN002889/2016-W=1zaključeno
19.04.2016 DOBAVA MOTORNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI in DELOVNIH STROJEV JN000460/2016-W01zaključeno
03.02.2016 Izvajanje finančnih storitev in finačno svetovanje v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. NMV623/2016zaključeno
21.10.2015 Vzpostavitev avtomatskega merjenja gladiv Save za potrebe obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi NMV6732/2015zaključeno
25.09.2015 Dobava strojne in programske opreme za Tehnološki informacijski sistem HESS – Sprememba KNJIGA 2: TEHNIČNE ZAHTEVE Rev. 1 NMV6109/2015zaključeno
23.09.2015 Dobava strojne in programske opreme za tehnološki informacijski sistem HESS NMV6046/2015zaključeno
11.08.2015 Vzpostavitev avtomatskega merjenja gladiv Save za potrebe obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi - Sprememba Knjiga 2 - Tehnične zahteve, točka 3.3. 1. NMV4983/2015zaključeno
10.08.2015 Dobava strojne in programske opreme za tehnološki informacijski sistem HESS NMV4942/2015 zaključeno
30.07.2015 Vzpostavitev avtomatskega merjenja gladiv Save za potrebe obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi NMV4708/2015zaključeno
04.06.2015 Nadgradnja poslovno informacijskega sistema družbe HESS, d.o.o. NMV3315/2015zaključeno
03.04.2015 Odločitev o oddaji javnega naročila – 3. Faza sanacije gonilnika agregata A2 HE Krško JN2114/2015zaključeno
26.03.2015 Nadgradnja poslovno informacijskega sistema družbe HESS, d.o.o. JN1936/2015zaključeno
25.03.2015 Nadgradnja poslovno informacijskega sistema družbe HESS, d.o.o. JN1884/2015postopek je ustavljen
02.02.2015 Zavarovanje premoženja družbe HESS, d.o.o. za obdobje od 1.6.2015 do 31.5.2018 – Odgovor na postavljeno vprašanje JN387/2015zaključeno
20.01.2015 Zavarovanje premoženja družbe HESS, d.o.o. za obdobje od 1.6.2015 do 31.5.2018 JN387/2015zaključeno
15.07.2013 Sanacija poškodb brežin dolvodno od HE Arto-Blanca in prehoda za vodne organizme JN7283/2013zaključeno
14.06.2013 Sanacija poškodb brežin dolvodno od jezovne zgradbe HE Boštanj - POPRAVEK JN7336/2013zaključeno
27.05.2013 Sanacija poškodb brežin dolvodno od jezovne zgradbe HE Boštanj JN6368/2013zaključeno