Projekti

Trenutno največji in ključni projekt družbe HESS, d.o.o. je izgradnja petih hidroelektrarn na spodnji Savi. HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško so že zgrajene in v polnem obratovanju (HE Krško do 1. 4. 2014 v poskusnem obratovanju). Sledi še nadaljevanje izgradnje verige s hidroelektrarnama Brežice in Mokrice.

Opis in dejavnosti na HE so prikazane na posameznih hidroelektrarnah.