• Kontaktni podatki
 • HESS, d.o.o.
  Cesta bratov Cerjakov 33a
  8250 Brežice
 • Tel.: +386 7 49 92 860
  Faks: +386 7 49 92 880
 • E-pošta: info@he-ss.si

Ostala dokumentacija

* - obvezni podatki

Z vnosom zahtevka za dostop do dokumentacije se šteje, da je prosilec:

 • seznanjen, da je objavljeno dokumentacijo dopustno uporabljati samo za namene postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave za Projekt Mokrice, zato se dostop omogoči samo tistim, ki jim je bil v predmetnem postopku priznan status stranskega udeleženca,
 • seznanjen, da objavljena dokumentacija vsebuje podatke, s katerimi je potrebno izredno skrbno ravnati, tudi iz razloga, ker nekateri izmed njih predstavljajo poslovno skrivnost družbe HESS, d.o.o. in drugih pravnih oseb, ki so v dokumentaciji navedene in
 • zavezan, da dokumentacije ne bo kopiral ali posredoval tretjim osebam.

Za kakršnokoli ravnanje, ki je v nasprotju z zgoraj navedenimi zahtevami, prosilec kazensko in materialno odgovarja bodisi kot pravna bodisi kot fizična oseba.

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov:
Osebni podatki, ki jih boste posredovali s tem kontaktnim obrazcem, bodo uporabljeni samo za namen reševanja postavljenega vprašanja oziroma odziva na vašo ponudbo ali pobudo. Več o tem, kako družba HESS, d.o.o. ravna z osebnimi podatki, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov tukaj.