Osnovni podatki

Splošni podatki
Polno ime Partner storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
Skrajšano ime Partner d.o.o.
Oblika organiziranosti družba z omejeno odgovornostjo
Naslov Cesta bratov Cerjakov 33 a, 8250 Brežice
Telefon +386 7 49 92 860
Faks +386 7 49 92 880
Osnovni kapital 57.506,00 EUR
Velikost mikro družba
Transakcijski račun Banka: TRR:
NLB d.d. SI56 0298 0025 9187 749
Davčna številka 71414762
Identifikacijska številka za DDV SI71414762
Matična številka 5470803000
Spletni naslov https://www.druzba-partner.si/
Email naslov:
Šifra dejavnosti 43.390

Lastniška struktura družbe

Družbenik Naslov Osnovni kapital Delež v %
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice 57.506,00 100,00
100

Dejavnosti družbe

Kot glavne dejavnosti družbe lahko izpostavimo:
 • 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
 • 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • 43.390 Druga zaključna gradbena dela
 • 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
 • 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
 • 42.910 Gradnja vodnih objektov
 • 43.990 Druga specializirana gradbena dela
 • 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
 • 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 • 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 • 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
 • 81.290 Čiščenje in drugo čiščenje
 • 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice