FE EVROVARTRADE KISOVEC

SPLOŠNO

Fotonapetostna elektrarna mFE Evrovartrade Kisovec je nameščena na strehi proizvodnega objekta. Na omrežje je priključena po tipski priključni shemi PS.1B, skladno s SONDSEE, ki predstavlja izključno prodajo proizvedene električne energije. Fotonapetostna elektrarna je izdelana skladno z vso področno zakonodajo in izpolnjuje vse zahteve operaterja distribucijskega omrežja. Na distribucijsko omrežje je priključena na območju Elektra Ljubljana, d.d.

Fotonapetostna elektrarna mFE Evrovartrade Kisovec obsega 796 fotonapetostnih modulov, skupne moči 199,00 kW. Ob upoštevanju postavitve elektrarne ocenjujemo 870 obratovalnih ur letno, oziroma 173 MWh proizvedene brezogljične električne energije. Usmeritev fotonapetostnih modulov jug omogoča optimalen izkoristek razpoložljive solarne energije. Fotonapetostna elektrarna je vključena v podporno shemo.

>> nazaj na Male fotonapetostne elektrarne