FE US HESS

SPLOŠNO

Fotonapetostna elektrarna FE US HESS je nameščena po celotni površini strehe upravne stavbe družbe HESS ter na strehi arhiva. Poleg tega je fotonapetostna elektrarna integrirana tudi v streho nadstrešnice za vozila. Na omrežje je priključena po tipski priključni shemi PS.2, skladno s SONDSEE. Del proizvedene električne energije se porablja za napajanje lastne porabe objekta, del pa se odda v omrežje. Fotonapetostna elektrarna je izdelana skladno z vso področno zakonodajo in izpolnjuje vse zahteve operaterja distribucijskega omrežja. Na distribucijsko omrežje je priključena na območju Elektro Celja, d.d.

Fotonapetostna elektrarna v sklopu upravne stavbe HESS obsega 206 fotonapetostnih modulov, skupne moči 75,4 kW. Ob upoštevanju postavitve elektrarne ocenjujemo 1.114 obratovalnih ur letno, oziroma 84 MWh proizvedene brezogljične električne energije. Usmeritev fotonapetostnih modulov vzhod-zahod ter jug omogoča optimalno izkoriščenost razpoložljivih površin. Z namenom zagotavljanja visokega izkoristka in visoke stopnje varnosti pred požarom je fotonapetostna elektrarna opremljena z optimizatorji moči.

>> nazaj na Male fotonapetostne elektrarne