Mejniki

Pomembni mejniki HE Arto - Blanca:

 • 28. oktober 2005
  Začetek gradnje HE Arto - Blanca
 • 17. avgust 2007
  Pridobljeno Okoljevarstveno soglasje
 • 6. november 2008
  Prvo vrtenje agregata z vodnim natokom
 • 24. november 2008
  Sinhronizacija 1. agregata HE Arto - Blanca
 • 23. oktober 2009
  Tehnični pregled jezovne zgradbe
 • 29. oktober 2009
  Tehnični pregled akumulacijskega bazena
 • 3. december 2009
  Pričetek poskusnega obratovanja za jezovno zgradbo
 • 15. januar 2010
  Pričetek poskusnega obratovanja za akumulacijski bazen
 • 12. november 2010
  Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo
 • 21. december 2011
  Pridobljeno uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen