Specifikacije

Število agregatov 3
Tip turbin dvojno regulirana vertikalna s Kaplanovim gonilnikom
Nazivna moč elektrarne 39,12 MW (3 x 13,04 MW)
Nazivni pretok elektrarne 500 m3/s
Nazivni padec 9,29 m
Srednja letna proizvodnja 148 GWh
Kota zajezitve elektrarne 174,20 m n.m.
Največja obratovalna denivelacija 1 m
Srednji letni pretok 201 m3/s
Prostornina akumulacije 9,95 x 106 m3
Koristna prostornina akumulacije 1,30 x 106 m3
Število prelivnih polj 5