Specifikacije

Število agregatov 3
Tip turbin dvojno regulirana horizontalna cevna s Kaplanovim gonilnikom
Nazivna moč elektrarne 32,5 MW (3 x 10,84 MW)
Nazivni pretok elektrarne 500 m3/s
Nazivni padec 7,47 m
Srednja letna proizvodnja 109 GWh
Kota zajezitve elektrarne 182,20 m n.m.
Največja obratovalna denivelacija 1 m
Srednji letni pretok 193 m3/s
Prostornina akumulacije 8 x 106 m3
Koristna prostornina akumulacije 1,17 x 106 m3
Število prelivnih polj 5