Mejniki

Pomembni mejniki HE Brežice:

 • 5. junij 2006
  Podana pobuda za pričetek postopka za pripravo Državnega prostorskega načrta za HE Brežice
 • 15. julij 2008
  Pripravljen predlog DPN za HE Brežice
 • 20. december 2010
  Izdano pozitivno mnenje na osnutek DPN in Okoljskega poročila s strani Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje
 • 2. februar – 7. marec 2011
  Javna razgrnitev osnutka Državnega prostorskega načrta in Okoljskega poročila za HE Brežice v RS
 • marec, april 2011
  Javna razgrnitev osnutka Državnega prostorskega načrta in Okoljskega poročila za HE Brežice v Republiki Hrvaški
 • 29. junij 2012
  Sprejet Državni prostorski načrt za HE Brežice
 • 7. februar 2014
  Pridobljeno Okoljevarstveno soglasje
 • 17. februar 2014
  Na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja
 • 13. marec 2014
  Pridobljeno delno gradbeno dovoljenje
 • 25. marec 2014
  Uradna otvoritev ob pričetku izgradnje HE Brežice
 • 2. april 2014
  Pričetek gradnje HE Brežice
 • 18. december 2014
  Pridobljeno dopolnilno gradbeno dovoljenje
 • 19. februar 2015
  Izveden interni tehnični pregled po končanih pripravljalnih delih
 • 8. marec 2016
  Izveden interni tehnični pregled za gradbeno konstrukcijo pod žerjavno progo v aneksu in montažni dvorani strojnice
 • 19. april 2016
  Izveden interni tehnični pregled Strojnice – zapiranje pretočnih traktov agregatov 1 do 3 (pred nadaljevanjem montaže opreme)
 • 27. avgust 2016
  Izvedena preusmeritev reke Save iz začasnega obtočnega kanala nazaj v staro strugo čez novo zgrajena prelivna polja HE Brežice
 • 25. oktober 2016
  Interni tehnični pregled pred prvim dvigom vode
 • 8. december 2016
  Prvo vrtenje agregata 1 z vodnim natokom
 • 20. januar 2017
  Sinhronizacija agregata 1 HE Brežice na prenosno elektro energetsko omrežje
 • 27. februar 2017
  Prvo vrtenje agregata 2 z vodnim natokom
 • 7. marec 2017
  Sinhronizacija agregata 2 HE Brežice na prenosno elektro energetsko omrežje
 • 9. maj 2017
  Prvo vrtenje agregata 3 z vodnim natokom
 • 18. maj 2017
  Sinhronizacija agregata 3 HE Brežice na prenosno elektro energetsko omrežje
 • 12. in 19. september 2017
  Tehnični pregled jezovne zgradbe HE Brežice
 • 14. september 2017
  Tehnični pregled akumulacijskega bazena HE Brežice
 • 27. september 2017
  Uradno odprtje HE Brežice
 • 10. oktober 2017
  Pričetek poskusnega obratovanja jezovne zgradbe HE Brežice
 • 11. oktober 2017
  Pričetek poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Brežice
 • 11. oktober 2018
  Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Brežice