Specifikacije

Število agregatov 3
Tip turbin dvojno regulirana vertikalna s Kaplanovim gonilnikom
Nazivna moč elektrarne 47,4 MW (3 x 15,8 MW)
Nazivni pretok elektrarne 500 m3/s
Nazivni padec 11,00 m
Srednja letna proizvodnja 161 GWh
Kota zajezitve elektrarne 153,00 m n.m.
Največja obratovalna denivelacija 1,1 m
Srednji letni pretok 207 m3/s
Prostornina akumulacije 19,3 x 106 m3
Koristna prostornina akumulacije 3,40 x 106 m3
Število prelivnih polj 5