Splošno

HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh.

HE Brežice v slovenski elektroenergetski sistem prispeva dober odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, nudi pa tudi možnost izvajanja sistemskih storitev. Elektrarna je trenutno lokalno upravljana s strani dežurnega operaterja.

Oglejte si prilogo o HE Brežice.