Mejniki

Pomembni mejniki HE Krško:

 • 6. oktober 2006
  Sprejet Državni lokacijski načrt za HE Krško
 • 14. junij 2007
  Pridobljeno Okoljevarstveno soglasje
 • 21. november 2007
  Začetek gradnje
 • 12. junij 2012
  Prvo vrtenje z vodnim natokom
 • 3. julij 2012
  Sinhronizacija 1. agregata HE Krško
 • 7. marec 2013
  Tehnični pregled jezovne zgradbe HE Krško
 • 1. april 2013
  Pričetek poskusnega obratovanja jezovne zgradbe HE Krško
 • 23. maj 2013
  Tehnični pregled akumulacijskega bazena HE Krško
 • 7. junij 2013
  Pričetek poskusnega obratovanja akumulacijskega bazena HE Krško
 • 7. junij 2013
  Uradna otvoritev HE Krško in obvoznice
 • 24. marec 2014
  Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo
 • 1. april 2014
  HE Krško je v rednem obratovanju
 • 23. maj 2014
  Pridobljeno uporabno dovoljenje za akumulacijski bazen HE Krško