Specifikacije

Število agregatov 3
Tip turbin dvojno regulirana vertikalna s Kaplanovim gonilnikom
Nazivna moč elektrarne 39,12 MW (3 x 13,04 MW)
Nazivni pretok elektrarne 500 m3/s
Nazivni padec 9,14 m
Srednja letna proizvodnja 146 GWh
Kota zajezitve elektrarne 164,00 m n.m.
Največja obratovalna denivelacija 1 m
Srednji letni pretok 205 m3/s
Prostornina akumulacije 6,31 x 106 m3
Koristna prostornina akumulacije 1,18 x 106 m3
Število prelivnih polj 5