Animacije

Prelet

Kroženje

Sotočje

Akumulacija

Pregrada

Prej - Potem Pregrada

Prej - Potem Akumulacija

Prej - Potem Sotočje

Prej - Potem Situacija

Visoke vode, sedanje stanje

Visoke vode, po izgradnji hidroelektrarne