Mejniki

Pomembni mejniki HE Mokrice:

 • November 2006:
  Podana pobuda za pričetek postopka za izdelavo in sprejem Državnega lokacijskega načrta za HE Mokrice
 • Avgust 2007:
  Podana pobuda za pričetek izdelave Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice
 • Februar 2013:
  Izdelano Okoljsko poročilo za območje HE Mokrice
 • April 2013:
  Izdelan idejni projekt za HE Mokrice – po recenziji
 • 22. avgust 2013:
  Sprejetje »Državnega prostorskega načrta za območje HE Mokrice« na vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/13)
 • 16. marec 2015:
  Podana vloga za okoljevarstveno soglasje
 • 19. junij 2020:
  Vložena zahteva za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve na Ministrstvo za okolje in prostor.