Specifikacije

Število agregatov 3
Tip turbin dvojno regulirana horizontalna cevna s Kaplanovim gonilnikom
Nazivna moč elektrarne 28,05 MW (3 x 9,35 MW)
Nazivni pretok elektrarne 500 m3/s
Nazivni padec 7,47 m
Srednja letna proizvodnja 131 GWh
Kota zajezitve elektrarne 141,50 m n.m.
Največja obratovalna denivelacija 1,3 m
Srednji letni pretok 261 m3/s
Prostornina akumulacije 8,3 x 106 m3
Koristna prostornina akumulacije 2,6 x 106 m3
Število prelivnih polj 5