Aktivna Javna naročila

Datum objave Predmet razpisa Št. javnega naročilaRok za sprejem prijav / ponudbStatus razpisa
13.12.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2022 - excel K3 JN008198/2021-W01v teku
10.12.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2022 - rev K1 in excel K3 JN008198/2021-W01v teku
03.12.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2022 JN008198/2021-W01v teku
02.12.2021 Monitoring stanja površinskih voda pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letih 2022 - 2024 JN008170/2021-W01v teku