Aktivna Javna naročila

Datum objave Predmet razpisa Št. javnega naročilaRok za sprejem prijav / ponudbStatus razpisa
08.09.2021 Obnova fasade in namestitev sončne elektrarne na fasado jezovne zgradbe HE Arto – Blanca JN000000/2021-W0124.09.2021v teku
25.08.2021 Izvedba FE D3 HE BR - Dopolnitev JN005647/2021-E0127.09.2021v teku
13.08.2021 Izvedba FE D3 HE BR - Revizija 4 JN005647/2021-E0104.10.2021v teku
30.07.2021 Razširitev 10,5 kV stikališča v HE Brežice JN005305/2021-E01v teku
23.07.2021 Monitoring stanja podzemne vode v vodonosniku Krško polje in vodonosniku Vrbine JN005073/2021-W01v teku