Arhiv Javnih naročil

Datum objave Predmet razpisa Št. javnega naročilaStatus razpisa
13.12.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2022 - excel K3 JN008198/2021-W01zaključeno
10.12.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2022 - rev K1 in excel K3 JN008198/2021-W01zaključeno
03.12.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2022 JN008198/2021-W01zaključeno
02.12.2021 Monitoring stanja površinskih voda pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letih 2022 - 2024 JN008170/2021-W01zaključeno
22.09.2021 Ureditev učilnice in sanitarij v upravni stavbi JN0006471/2021-W01zaključeno
08.09.2021 Obnova fasade in namestitev sončne elektrarne na fasado jezovne zgradbe HE Arto – Blanca JN006149/2021-W01zaključeno
25.08.2021 Izvedba FE D3 HE BR - Dopolnitev JN005647/2021-E01zaključeno
13.08.2021 Izvedba FE D3 HE BR - Revizija 4 JN005647/2021-E01zaključeno
30.07.2021 Razširitev 10,5 kV stikališča v HE Brežice JN005305/2021-E01zaključeno
29.07.2021 Obnova fasade in namestitev sončne elektrarne na fasado jezovne zgradbe HE Arto – Blanca JN005225/2021-W01zaključeno
23.07.2021 Monitoring stanja podzemne vode v vodonosniku Krško polje in vodonosniku Vrbine JN005073/2021-W01zaključeno
19.07.2021 Izvedba nujnih sanacijskih del COE - Dodatek JN004602/2021zaključeno
07.07.2021 Izvedba nujnih sanacijskih del COE JN004602/2021zaključeno
02.07.2021 Razširitev 10,5 kV stikališča v HE Brežice (DOJN Revizija 1) JN004493/2021-W01zaključeno
07.06.2021 Zamenjava strežniške in pisarniške strojne opreme 003737/2021-W01zaključeno
23.03.2021 Izdelava modelov za izvajanje dinamičnih simulacij HE na spodnji Savi JN001743/2021-W01zaključeno
19.02.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2021 - Knjiga 3: Lista cen_xlsx datoteka JN000816/2021-W01zaključeno
12.02.2021 Košnja brežin in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju pretočnih akumulacij HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2021 JN000816/2021-W01zaključeno
30.11.2020 Odvoz in obdelava plavja s HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice v letih 2021 - 2023 JNXXXX/2020-W01zaključeno
25.11.2020 Izdelava dokumentacije za FE in izvedba nadzora JN007391/2020-W01zaključeno
11.09.2020 Izvedba specialnih periodičnih meritev na elektro opremi HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice za obdobje 2021 - 2024 JN005633/2020zaključeno
10.09.2020 Dobava mrežnih stikal in implementacija v TK omrežje HESS JN005605/2020zaključeno
10.06.2020 Košnja brežin in odstranjevanje ITV na območju AB HEBO, HEAB in HEKK v letu 2020 JN003664/2020-W01zaključeno
27.01.2020 Vzorčenje in analize sedimentov v akumulacijskem bazenu HE Boštanj JN000409/2020-W01zaključeno
20.01.2020 Nakup dveh osebnih SUV vozil na hibridni pogon JN0000/2020zaključeno
13.01.2020 Vzdrževanje in odstranjevanje plavja z baraže HE Vrhovo v letih 2020 - 2022 JN000132/2020-W01zaključeno
21.08.2019 Nakup osebnega vozila na električni pogon JN005907//2019-W01zaključeno
03.06.2019 Izdelava študije »Vrednotenje in obvladovanje posledic porušitev, pregrad, nasipov in nepravilnega obratovanja HE stopenj na spodnji Savi JN003698/2019-W01zaključeno
04.04.2019 Monitoring stanja površinskih voda v akumulacijskih bazenih HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice v letih 2019 -2021 JN002034/2019-W01zaključeno
13.03.2019 Pridobivanje pravice graditi za potrebe izgradnje 2 x 110 kV daljnovod HE Mokrice JN001463/2019-W01zaključeno
05.03.2019 LOT A (gradbeni del) za HE Mokrice - Revizija 1 JN000394/2019-E01 2019/S 018-039494 zaključeno
25.01.2019 LOT A (gradbeni del) za HE Mokrice JN000394/2019-E01 2019/S 018-039494 zaključeno
25.10.2018 Dobava sekundarne opreme z montažo nadzorno-krmilne opreme in sekundarne opreme za nadgradnjo sistemov vodenja HE Boštanj in HE Arto-Blanca JN007544/2018-E01 2018/S 209-478769zaključeno
10.10.2018 LOT TGD za HE Mokrice - Revizija 1 JN005824/2018-E01 2018/S 162-371340 zaključeno
31.08.2018 LOT TGD za HE Mokrice - aktivna Knjiga 1 JN005824/2018-E01 2018/S 162-371340zaključeno
23.08.2018 LOT TGD za HE Mokrice JN005824/2018-E01 2018/S 162-371340zaključeno
10.08.2018 Vzpostavitev mreže merskih mest hidrogeološkega in hidrološkega monitoringa na vplivnem območju HE Brežice JN005581/2018-W01zaključeno
21.06.2018 Izdelava aplikativne programske opreme za nadgradnjo sistemov vodenja HE Boštanj in HE Arto-Blanca JN004183/2018-E01zaključeno
23.04.2018 DOBAVA NADZORNO - KRMILNE OPREME ZA NADGRADNJO SV HE Bo in HE AB - Knjiga 2: Tehnična specifikacija, Revizija 1 JN002415/2018-E01zaključeno
30.03.2018 DOBAVA NADZORNO – KRMILNE OPREME za SV HE Boštanj in HE Arto-Blanca JN002415/2018-E01zaključeno
26.03.2018 SANACIJA HIDROMEHANSKE OPREME na HE Arto-Blanca in HE Krško JN002044/2018-E01zaključeno
18.12.2017 ZAVAROVANJE PREMOŽENJA DRUŽBE HESS, d.o.o., 1.6.2018 - 31.5.2022 JN010282/2017-E01zaključeno
23.11.2017 Izdelava PGD, PZI, PID, RD, NOV in izvedba projektantskega nadzora za izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje OEU HE Mokrice JN009778/2017-E01zaključeno
10.11.2017 DODATNE GEOLOŠKE MERITVE JZ HE MOKRICE JN009445/2017-W01zaključeno
29.06.2017 Ihtiološki monitoringi na HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice 2017 - 2019 JN006371/2017-W01zaključeno
23.06.2017 Rekonstrukcija obstoječega vozišča na odsekih 1 in 3 - izvedba asfaltne površine v okviru sanacije Lokalne ceste LZ 026021 zaradi izgradnje HE Brežice JN006211/2017-W01zaključeno
20.03.2017 Izdelava študije JN002037/2017-W01zaključeno
29.11.2016 Izvedba specialnih periodičnih meritev na elektro opremi HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice za obdobje 2017-2020 JN007535/2016-W01zaključeno
07.10.2016 IZDELAVA DOLGOROČNEGA PROGRAMA ZAŠČITE AKUMULACIJ HE KRŠKO, BREŽICE IN MOKRICE Z UPORABO EKOREMEDIACIJ JN006094/2016-W01zaključeno
04.10.2016 Izvedba telekomunikacijske povezave družbe HESS 1311/2016zaključeno
14.09.2016 VZPOSTAVITEV OPTIMIZIRANE MREŽE MERSKIH MEST HIDROGEOLOŠKEGA MONITORINGA NA VPLIVNEM OBMOČJU HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško JN005479/2016-W01zaključeno
07.07.2016 Izvedba Redundantne optične povezave med HE Brežice in RTP Krško 400/110 kV JN003481/2016-W01zaključeno
21.06.2016 Dobavo traktorja in traktorskih priključkov JN002889/2016-W=1zaključeno
19.04.2016 DOBAVA MOTORNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI in DELOVNIH STROJEV JN000460/2016-W01zaključeno
03.02.2016 Izvajanje finančnih storitev in finačno svetovanje v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. NMV623/2016zaključeno
21.10.2015 Vzpostavitev avtomatskega merjenja gladiv Save za potrebe obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi NMV6732/2015zaključeno
25.09.2015 Dobava strojne in programske opreme za Tehnološki informacijski sistem HESS – Sprememba KNJIGA 2: TEHNIČNE ZAHTEVE Rev. 1 NMV6109/2015zaključeno
23.09.2015 Dobava strojne in programske opreme za tehnološki informacijski sistem HESS NMV6046/2015zaključeno
11.08.2015 Vzpostavitev avtomatskega merjenja gladiv Save za potrebe obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi - Sprememba Knjiga 2 - Tehnične zahteve, točka 3.3. 1. NMV4983/2015zaključeno
10.08.2015 Dobava strojne in programske opreme za tehnološki informacijski sistem HESS NMV4942/2015 zaključeno
30.07.2015 Vzpostavitev avtomatskega merjenja gladiv Save za potrebe obratovanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi NMV4708/2015zaključeno
04.06.2015 Nadgradnja poslovno informacijskega sistema družbe HESS, d.o.o. NMV3315/2015zaključeno
03.04.2015 Odločitev o oddaji javnega naročila – 3. Faza sanacije gonilnika agregata A2 HE Krško JN2114/2015zaključeno
26.03.2015 Nadgradnja poslovno informacijskega sistema družbe HESS, d.o.o. JN1936/2015zaključeno
25.03.2015 Nadgradnja poslovno informacijskega sistema družbe HESS, d.o.o. JN1884/2015postopek je ustavljen
02.02.2015 Zavarovanje premoženja družbe HESS, d.o.o. za obdobje od 1.6.2015 do 31.5.2018 – Odgovor na postavljeno vprašanje JN387/2015zaključeno
20.01.2015 Zavarovanje premoženja družbe HESS, d.o.o. za obdobje od 1.6.2015 do 31.5.2018 JN387/2015zaključeno
15.07.2013 Sanacija poškodb brežin dolvodno od HE Arto-Blanca in prehoda za vodne organizme JN7283/2013zaključeno
14.06.2013 Sanacija poškodb brežin dolvodno od jezovne zgradbe HE Boštanj - POPRAVEK JN7336/2013zaključeno
27.05.2013 Sanacija poškodb brežin dolvodno od jezovne zgradbe HE Boštanj JN6368/2013zaključeno