Male fotonapetostne elektrarne

Male fotonapetostne elektrarne družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) zagotavljajo manjši, vendar ne zanemarljiv delež skupne proizvodnje zelene električne energije. Zaveza k okolju prijazni proizvodnji električne energije se odraža v izkoriščanju vseh površin z izkazanim energetskim potencialom. Skupna moč malih fotonapetostnih elektrarn znaša 993,68 kW kar predstavlja 14 % instalirane moči fotonapetostnih elektrarn oziroma 0,6 % celotne instalirane moči proizvodnih enot družbe HESS.

Z malimi fotonapetostnimi elektrarnami poleg lastne rabe v elektroenergetski sistem letno oddamo 905 MWh brezogljične električne energije, kar predstavlja približno 95 % celotne proizvodnje. Preostali delež je namenjen pokrivanju lastnih potreb po električni energiji na objektih, kjer so fotonapetostne elektrarne nameščene. S količino v omrežje oddane energije letno zadostimo potrebam približno 205 povprečnih gospodinjstev, oziroma zagotavljamo 4.525.000 brezogljičnih kilometrov z električnimi avtomobili.