O družbi


Direktor družbe HESS, d.o.o. - Bogdan Barbič

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.je bila ustanovljena leta 2008 z namenom racionalne izgradnje novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljive, konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje električne energije.

Delovanje družbe in izgradnjo HE v veliki meri opredeljujta Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1).

Projekt izgradnje HE na spodnji Savi družbo HESS, d.o.o. uvršča med trenutno največje investitorje izgradnje obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji in v širšem geografskem prostoru. Poleg tega projekt zagotavlja pomemben delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, da Republika Slovenija izpolnjuje zahteve ter zaveze držav EU glede obnovljivih virov energije.

Poleg investicijskega dela je družba vzpostavila tudi sistem obratovanja in vzdrževanja na že zgrajenih hidroelektrarnah, ki omogoča optimizacijo delovanja hidroelektrarn ob ustrezni zagotovitvi varnosti in zanesljivosti.