Dan reke Save, 1. junij

01 Jun, 2018
  Dan reke Save, 1. junij

Prvi junij, mednarodni dan reke Save, od leta 2007 dalje obeležujejo štiri države, skozi katere teče ta 944 km dolga lepotica. Njena izvira, Sava Dolinka in Sava Bohinjka, se pri Radovljici združita ter  nadaljujeta pot čez Slovenijo, kjer teče kar 220 km reke, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, vse do Beograda, kjer se izlijeta v Donavo. 

Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj velik pomen za ljudi, ki živijo z njo. Skozi zgodovino je pozitivno vplivala na življenje prebivalcev ob njej, vendar je svojim hudourniškim značajem slednjim znala prinesti tudi nemalo preglavic in težav. Deroča reka je povzročala veliko gospodarsko škodo, saj je večkrat prestopila bregove in uničevala premoženje, kmetijske pridelke in ostale infrastrukturne objekte.

Reka Sava ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja in na ta način prispeva tudi k boljši kvaliteti življenja prebivalcev ob njej in širše. V družbi HESS z izgradnjo hidroelektrarn pomembno prispevamo k trajnostni izrabi vodnega potenciala reke Save in razvoju spremljajočih pozitivnih učinkov (infrastruktura, poplavna zaščita, ureditev vodotokov, možnosti za namakanje kmetijskih površin, razvoj športa in turizma, naravovarstvene ureditve idr.).

Ob Dnevu reke Save je prav, da se zavedamo, da je reka življenje in jo za svoj obstoj nujno potrebujemo.