»Mega projekti Slovenije – Izgradnja hidroelektrarne«, intervju z Boštjanom Pišotkom

07 Dec, 2020
»Mega projekti Slovenije – Izgradnja hidroelektrarne«, intervju z Boštjanom Pišotkom

Podnebni prehod in uresničevanje strategije o podnebni nevtralnosti do leta 2050 predstavlja globalni izziv. Poslovni model družbe HESS temelji na uresničevanju projektov izgradnje hidroelektrarn, s čimer ostajamo vodilna družba pri vpeljavi novih obnovljivih virov energije v državi. S svojim poslanstvom Sloveniji zagotavljamo nujno potrebno in okolju prijazno energijo ter tako prispevamo k doseganju ciljev podnebne nevtralnosti, trajnostnega razvoja in izboljšanju kakovosti bivanja.

V zadnji številki ZPM Mrežnika je pod naslovom »Mega projekti Slovenije – Izgradnja hidroelektrarne« predstavljen pogovor z Boštjanom Pišotkom, vodjo projekta HE Mokrice v Službi za razvoj in investicije družbe HESS. V intervjuju si lahko podrobneje preberete, kako se večnamenski projekt, kot je izgradnja hidroelektrarne, prične, kakšni pogoji so za to potrebni, kako potekajo posamezne faze projekta, kolikšno skrb se posveča okolju in naravi, kateri so največji izzivi in ključni učinki projekta, kako poteka projektno vodenje in še mnogo ostalih zanimivosti.

https://issuu.com/rpetje/docs/zpm_mreznik_november_2020/22?fr=sMjY4YjIzNTEzMTU

Slika: Okolju prijazna energija za izboljšanje kakovosti bivanja (primer HE Brežice)