Tehnični pregled HE Brežice

26 Sep, 2017
 Tehnični pregled HE Brežice

Dne 12. 9. 2017 in 19. 9. 2017 je na jezovni zgradbi HE Brežice potekal tehnični pregled. V tem času so izvedenci za gradbeno, strojno, elektro in požarno področje pregledali objekt, vanj vgrajeno opremo in vso pripadajočo dokumentacijo. Postopek je potekal pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, ki je izdalo gradbeno dovoljenje. Z dnem 25. 9. 2017 smo uspešno pridobili pravnomočno Odločbo o poskusnem obratovanju jezovne zgradbe HE Brežice za čas enega leta od začetka poskusnega obratovanja.