1. junij - Dan reke Save

01 Jun, 2015
1. junij - Dan reke Save

Od leta 2007 je 1. junij proglašen za Dan reke Save, ki ga obeležujejo štiri države, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija in Srbija, skozi katere reka Sava utira svojo pot. Sava je dolga 944 km, od tega je 220 km na slovenskih tleh in je naša najdaljša reka. Njeni glavni pritoki v Sloveniji so Ljubljanica, Savinja, Mirna in Krka.

Sava Dolinka izvira v Tamarju, ponikne in pride na dan pri Ratečah, Sava Bohinjka pa izvira iz Bohinjskega jezera in se pri Radovljici združita v reko Savo, ki veselo teče po Savskem bazenu in se v Beogradu izlije v reko Donavo, kot del največjega porečja na svetu, porečja Donave.

Reka Sava s svojo prisotnostjo omogoča razvoj gospodarskih aktivnosti, regionalnega povezovanja med narodi in na ta način prispeva k boljšemu stanju voda ter predvsem večji kvaliteti življenja prebivalcev, še zlasti živečih ob reki Savi.
V družbi HESS z gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi z reko tesno “sodelujemo”, saj nam omogoča prepotrebno proizvodnjo električne energije, ki je gonilo svetovnega gospodarstva. V družbi HESS poleg proizvodnje električne energije iz najčistejšega vira energije ob izgradnji novih hidroelektrarn zagotavljamo lokalnim skupnostim in prebivalstvu prepotrebno zaščito pred poplavami, dvig podtalnice in s tem ohranjanja zalog pitne vode ter možnosti namakanja kmetijskih površin. Reka, akumulacije in vsakoletni dogodki s prireditvami povezujejo prebivalce vzdolž celotnega porečja.

Zagotovo je prihodnost človeštva v veliki meri odvisna od neokrnjene narave, zato bomo v družbi HESS pri izvajanju naše dejavnosti storili vse za čistost rek, umetnih jezer in s tem zagotavljanja kvalitetnejšega življenja ljudi.