1. junij - Dan reke Save

30 Maj, 2014
1. junij - Dan reke Save

1. junij je od leta 2007 proglašen za Dan reke Save, ki ga obeležujejo štiri države, skozi katere reka Sava utira svojo pot. Sava je dolga 944 km, od tega je 220 km na slovenskih tleh in je naša najdaljša reka. Njeni glavni pritoki v Sloveniji so Ljubljanica, Savinja, Mirna in Krka. Porečje Save je del največjega porečja na svetu, porečja Donave.
Sava ima dva izvira. Sava Dolinka, ki izvira v Tamarju, ponikne in pride na dan pri Ratečah. Sava Bohinjka izvira iz Bohinjskega jezera, pri Radovljici se obe Savi združita in veselo tečeta preko Hrvaške, Bosne in Hercegovine vse do Beograda, kjer se izlijeta v Donavo.
Reka Sava ima izredno velik pomen in vpliv na sožitje prebivalstva, saj se zaradi hudourniškega značaja v trenutku iz mirne lepotice spremeni v deročo vodo, ki velikokrat za seboj pusti pravo upostošenje.
V družbi HESS se zavedamo karakterja reke in še zlasti njenega neizkoriščenega vodnega potenciala na področju proizvodnje električne energije.  Z gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi z reko tesno “sodelujemo”, saj nam omogoča prepotrebno proizvodnjo električne energije, z izgradnjo infrastrukture pa se lokalnim skupnostim in prebivalstvu zagotovi  prepotrebno zaščito pred poplavami, dvig podtalnice in s tem ohranjanja zalog pitne vode in možnosti namakanja kmetijskih površin. Reka, akumulacije in vsakoletni dogodki s prireditvami povezujejo prebivalce vzdolž celotnega porečja.
Ob dnevu reke Save je prav, da se zavedamo, da je reka življenje, ki jo za svoj obstoj nujno potrebujemo.