10 let od pričetka izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi

22 Nov, 2012

Družba HESS, d.o.o. v letu 2012 obeležuje deseto obletnico pričetka izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj), ki je bila za Slovenijo pomemben mejnik na področju pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije in zagotavljanja varnosti pred poplavami v spodnjem delu porečja reke Save. 

Izgradnja hidroelektrarn Boštanj, Arto - Blanca, Krško, Brežice in Mokrice poteka na podlagi 8. 7. 2002 podpisane Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, v smislu optimalnih in racionalnih tehničnih rešitev. 

Pričetek izgradnje verige HE Na spodnji Savi tako pomeni pričetek izgradnje prve HE v verigi, HE Boštanj. 

Nekaj ključnih dogodkov HE Boštanj: 
19.04.1990 sprejet odlok o Državnem lokacijskem načrtu,
18.05.1990 objava DLN v uradnem listi RS,
15.11.2002 pridobljeno gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela,
27.11.2002 pričetek pripravljalnih del z uvedbo izvajalca v delo.

V skladu s Koncesijsko pogodbo je sledilo 3.5 letno obdobje intenzivne izgradnje, na podlagi katere je bila za HE Boštanj 19.5.2006 pridobljena odločba o poskusnem obratovanju,27.5.2006 pa je sledila otvoritev prve HE v verigi. 

HE Boštanj je otvoril takratni minister za gospodarstvo g. Andrej Vizjak ob prisotnosti direktorja HESS, d.o.o. g. Bogdana Barbiča, takratne direktorice Infre d.o.o. ge. Ane Gračner in takratnega ministra za Okolje in prostor g. Janeza Podobnika ter takratnega direktorja družbe HSE d.o.o.

Tehnični podatki HE Boštanj:
instaliran pretok: 500 m3/s 
višina padca: 7,74 m
največja moč: 36 MW
povprečna letna proizvodnja: 115 GWh
koristna prostornina bazena: 1.170.000 m3
srednji letni pretok: 209 m3/s
obdobje izgradnje: 2002 – 2006

Nekaj podatkov o nadaljevanju gradnje HE na spodnji Savi
Družba HESS, d.o.o. kljub nekaterim težavam uspešno nadaljuje izgradnjo HE na spodnji Savi. Poleg omenjene prve elektrarne v verigi HE Boštanj, je v polnem obratovanju tudi HE Arto - Blanca, v prvi polovici leta 2013 pa se načrtuje pričetek poskusnega obratovanja s pridobitvijo uporabnega dovoljenja tudi za HE Krško. Za HE Brežice je bila na vladi RS dne 27. 6. 2012 sprejeta uredba o DPN, pričetek pridobitve gradbenega dovoljenja in s tem pričetka izgradnje je načtovan za april 2013. HE Mokrice so v intenzivni fazi umeščanja v prostor in se načrtuje, da bo na Vladi RS v letu 2013 sprejeta uredba o DPN (Državni prostorski načrt) za HE Mokrice.