10. skupscina družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.

06 Jan, 2012

V četrtek, 15.12.2011, je bila na sedežu družbe HESS, d.o.o. v Brežicah, izvedena 10. skupščina družbe. Na njej so družbeniki sprejeli sklepe o spremembi Družbene pogodbe, o načinu in višini vplačil naknadnih vložkov družbenikov za leto 2012 ter sprejeli Poslovni načrt družbe HESS, d.o.o. za leto 2012 z dodatnim planom za leti 2013 ter 2014.