22. april - Svetovni dan Zemlje

22 Apr, 2021
22. april - Svetovni dan Zemlje

Vsako leto 22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Tema letošnje 51. obletnice je Obnovimo našo Zemljo. V ospredju so opozorila pred posledicami podnebnih sprememb in uničevanjem okolja.

Podnebne spremembe so eden glavnih izzivov družbe kot celote, kar zahteva ukrepanje na individualni in kolektivni ravni, lokalno in globalno. Ozaveščeni in izobraženi posamezniki bodo svoje dejavnosti načrtovali, prilagodili in se odločali tako, da bodo učinki na podnebne spremembe čim manjši, da bo ravnanje z naravnimi viri trajnostno, s tem pa uresničevana vizija o zeleni nizkoogljični družbi.

Hidroelektrarne z vidika pridobivanja električne energije ne proizvajajo odpadkov, ne povzročajo onesnaževanja zraka in pozitivno prispevajo k zmanjševanju emisij CO2. Poleg proizvodnje čiste električne energije zadržujejo tudi velike količine nadzemne in podzemne vode, ki se jo da koristno uporabiti, in omogočajo zanesljivo proizvodnjo hrane, ki je neodvisna od klimatskih sprememb.

Podnebne spremembe se nezadržno krepijo in ne bo jih moč ustaviti. Na njih se je potrebno ustrezno pripraviti in temu prilagoditi tudi naša življenja. Na makro nivoju je ublažitev delno mogoča s hitrimi ukrepi zmanjševanja ogljikovega dioksida. Pomembna pa je predvsem prilagoditev držav z zagotovitvijo zadostnih količin vode ter prilagoditvijo lastne proizvodnje hrane in energije novim razmeram.

Voda, hrana in energija so namreč osnovne dobrine, ki jih poleg prostora potrebuje vsak narod, če želi preživeti in se razvijati.

Družba HESS kot proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, vode in sonca, znatno pripomore k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Zaupamo in sledimo zeleni – energiji, okolju in trajnostnemu razvoju.