22. marec, Svetovni dan voda

22 Mar, 2021
22. marec, Svetovni dan voda

22. marca praznujemo Svetovni dan voda. Voda je gonilna sila narave in tudi glavni obnovljivi vir energije, ki ga pri svojem delovanju uporabljajo Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Z vodo smo tako nerazdružljivo povezani. V našem interesu je, da jo ne le ohranjamo, temveč tudi bogatimo. Zavedamo se, da smo v okolju, kjer delujemo, le obiskovalci in da nam je naravno bogastvo vode dano le v uporabo, zato skrbimo, da tako naravi kot družbi vračamo največ.

Danes hidroelektrarne niso le objekti za pridobivanje električne energije, temveč večnamenski projekti, ki med drugim urejajo protipoplavno zaščito, lokalno infrastrukturo, turistično-rekreativne in športne površine, omogočajo plovnost, poskrbijo za prehode vodnih organizmov idr. Zaradi strokovno premišljenih in izvedenih nadomestnih habitatov in ostalih okoljskih ureditev življenje ob Savi tako zaradi hidroelektrarn ni izumrlo, ampak je celo oživelo. Vrnile so se nekatere vrste ptic in druge živalske vrste, celo bober.

Umestitev vsakega objekta, tudi gradnja hiše, ima določen vpliv na okolje in ga spreminja. A stroka zna danes spremembe in vplive z odgovornimi ukrepi in ravnanjem ustrezno obvladovati ter celo nadgraditi kakovost življenja in bivanja. Sodobna hidroenergetika se tako ne ukvarja le z vprašanji pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira - vode, s podnebnimi spremembami in čim hitrejšim doseganjem ciljev brezogljične družbe. Vse bolj jo zanima tudi, kako v Sloveniji zadržati vodo, ki bo omogočala namakanje kmetijskih površin, kako dvigniti podtalnico, ki je vir pitne vode in namakalnih sistemov, kako urediti protipoplavno zaščito, kako revitalizirati degradirana območja, oživiti obrečne površine in obuditi osušene pritoke itd.

Voda je energija.

Voda je življenje.

Voda je tekoče zlato.

Cenimo in ohranjajmo jo.

https://www.he-ss.si/objava/s-hidroelektrarnami-do-ohranjanja-bogastva-voda.html