5 – let od prvih zaposlitev v družbi HESS, d.o.o.

01 Okt, 2015
5 – let od prvih zaposlitev v družbi HESS, d.o.o.

Za nadaljevanje in dokončno izgradnjo HE na spodnji Savi ter varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, je bila leta 2008 ustanovljena družba HESS, d.o.o., ki danes, 1. oktobra 2015, obeležuje peto obletnico prvih zaposlitev in  preselitve v lastne poslovne prostore.

Družba HESS, d.o.o. vseskozi dosega ugodne poslovne rezultate, ki so predvsem odraz strokovnosti, zavzetosti in pripadnosti zaposlenih. Opravljeno je bilo pomembno in uspešno delo na področju investicij izgradnje novih HE, proizvodnje električne energije, samostojnega obratovanja in vzdrževanja ter učinkovitega poslovanja.

Družba je trenutno največji investitor energetskih objektov na obnovljive vire v Sloveniji. Skladno s terminskim planom se nadaljuje izgradnja HE Brežice, v teku pa so postopki za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za naslednjo v verigi, HE Mokrice. Družba ima jasno zastavljene cilje v Razvojnem načrtu do leta 2027, ki so vezani predvsem na varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije ter gradnjo novih okolju prijaznih energetskih objektov.