8. Skupščina družbenikov

21 Dec, 2010

Dne 21.12.2010 je v prostorih HESS, d.o.o. v Brežicah potekala 8. Skupščina družbenikov, na kateri je bil s strani družbenika GEN energija d.o.o. odpoklican dosedanji član nadzornega sveta Tomislav Malgaj. Na mestu člana nadzornega sveta, ga je do konca trajanja mandata zamenjal Primož Stropnik. Potrjen je bil način in višina vplačevanja naknadnih vplačil družbenikov, prav tako pa je bil s sklepom začasno sprejet Poslovni načrt družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.. in sicer do naslednje skupščine družbenikov družbe HESS, d.o.o.