Aktivno vključevanje v družbeno skupnost in njen razvoj

12 Jan, 2024
Aktivno vključevanje v družbeno skupnost in njen razvoj

V družbi HESS se zavedamo naše odgovornosti do širše družbene skupnosti, zaposlenih, lokalnih skupnosti in okolja, v katerem aktivno delujemo in ga hkrati sooblikujemo.

Prevzemamo odgovorno vlogo pri razvoju krajev in mest ter se s finančno podporo vključujemo v različne projekte, ki prispevajo k napredku in boljši kakovosti življenja prebivalcev na področju našega delovanja.

Tudi v letu 2023 smo sodelovali z različnimi šolami, kulturnimi, športnimi, humanitarnimi, umetniškimi, turističnimi in planinskimi društvi, z društvi invalidov, upokojencev, zdravstvenimi in izobraževalnimi inštitucijami, ribiškimi družinami in gasilskimi društvi, ki delujejo na področju spodnje Save (foto: arhiv HESS, društva).

     

Z veseljem podpiramo družbeno odgovorne projekte, ki pomagajo ohranjati kulturno in tehnično dediščino ter bogatiti športno, izobraževalno, glasbeno in kulturno dogajanje v celotnem Posavju, veliko pozornosti in podpore pa smo lani namenili tudi za namene odprave posledic vremenskih ujm.

     

Veselimo se novih uspešnih zgodb povezovanja in sodelovanja v letu 2024. Še naprej bomo podpirali trajnostno naravnane projekte, ki bodo vsem nam zagotovili bolj kakovostno sobivanje.