Aktivnosti na HE Brežice

25 Mar, 2015
Aktivnosti na HE Brežice

Gradnja energetskega dela HE Brežice je v polnem teku ter sledi predvidenemu terminskemu planu. Dela se izvajajo nemoteno, posebnih težav ni zaznati in zato pričakujemo, da bo izgradnja še naprej potekala v skladu s planiranimi aktivnostmi, še zlasti, ker je z izvajalci del in dobavitelji opreme podpisano že preko 95 % vseh predvidenih pogodb.

Na gradbišču se dnevno nahaja okoli 140 delavcev, ki izvajajo predvidena dela na vseh sklopih bodoče hidroelektrarne. Do konca februarja 2015 je bilo v objekt HE Brežice vgrajenih že preko 20.000 m3 betona in 2.000 ton armaturnega železa. Izdelava in dobava hidromehanske ter turbinske opreme poteka v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvajalcev, tako se v betone vgrajujejo že prvi elementi strojne opreme, dostavljeni sta tudi dve radialni zapornici prelivnih polj. Zgrajena je četrtina dostopnega mostu do bodoče jezovne zgradbe na levem bregu Save.

Zaključena je sanacija obtočnega kanala gradbišča, ki je bil močno poškodovan v jesenskih poplavah leta 2014.