Čiščenje naplavin po visokih vodah

11 Aug, 2023
Čiščenje naplavin po visokih vodah

Zainteresirano javnost obveščamo, da smo po zadnjih visokih vodah, ki so povzročile tudi škodo na dostopnih poteh do pretočnih akumulacij, že pristopili k odstranjevanju naplavin na območju vzdrževanja družbe HESS, t. j. v neposredni okolici hidroelektrarn in na ožjem območju pretočnih akumulacij spodnjesavske verige. Izvaja se odstranjevanje mulja in podrtega drevja, da se zagotovi čim boljša ter varna možnost dostopa do infrastrukturnih ureditev. 

Čiščenje vseh retenzijskih površin oziroma poplavnih območij, kjer se je razlila voda iz reke Save, pa ni v pristojnosti družbe HESS.

Hvala za razumevanje.

 

HESS, d.o.o.