Dan reke Save

01 Jun, 2012

1. junij je od leta 2007 proglašen za Dan reke Save. Ob obeleževanju dneva reke Save, se vsako leto izpostavijo različne teme in poudarja pomen najdaljše slovenske reke. Sava s svojim hudourniškim značajem nudi dom različnim ekosistemom, omogoča različne športne aktivnosti in ima hkrati tudi velik pomen za slovensko energetiko.

Potencial pridobivanja električne energije iz reke Save je do danes izkoriščen v manjšem odstotku in še zdaleč ne dosega izkoriščenosti, kot jo ima npr. reka Drava, kjer je izrabljen skoraj ves razpoložljivi potencial. Na reki Savi trenutno obratuje šest hidroelektrarn, kar predstavlja približno 21% energetsko izkoriščenost navedenega vodotoka.

Načrti za prihodnost so dokaj razsežni. Glede na zavezo Republike Slovenije, po doseganju 25- odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov, se do leta 2017 načrtuje dokončanje spodnjesavske verige z dodatnimi tremi HE in nato pričetek gradnje verige HE v srednjem toku reke Save, kjer je do leta 2030 predvidenih deset novih hidroelektrarn.

Izgradnja hidroelektrarn res pomeni velik poseg v prostor in naravo, ki ju spreminja, vendar pa hkrati vzpostavlja tudi ogromno pozitivnih učinkov v lokalnem in širšem okolju.