Dan reke Save – 1. junij

31 Maj, 2016
Dan reke Save – 1. junij

Prvega junija praznujemo Mednarodni dan reke Save, ki ga obeležujejo štiri države, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija in Srbija, skozi katere reka Sava utira svojo pot. Sava je dolga 944 km, od tega je 220 km na slovenskih tleh in je naša najdaljša reka. Ima dva izvira, Savo Dolinko in Savo Bohinjko, ki se združita pod Radovljico. Njeni glavni pritoki v Sloveniji so Ljubljanica, Savinja, Mirna in Krka.

Reka Sava v Savskem bazenu nudi izjemne ekološke danosti in omogoča kvalitetno življenje ljudi ter razvoj gospodarskih dejavnosti.

V družbi HESS, d.o.o. z izgradnjo hidroelektrarn pomembno prispevamo k trajnostni uporabi vodnega potenciala reke Save, razvoju gospodarskih aktivnosti in regionalnega sodelovanja. Večnamenski projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi povečuje delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije, ureja protipoplavno zaščito, preprečuje upad podtalnice, daje možnosti namakanja kmetijskih površin, izboljšuje cestno in ostalo infrastrukturo ter omogoča možnost rekreacije, razvoj turizma in izboljšuje kvaliteto življenja okoliških prebivalcev.

Ob Dnevu reke Save je prav, da se zavedamo, da je reka življenje in jo za svoj obstoj nujno potrebujemo.