Donacija Splošni bolnišnici Brežice

19 Jan, 2023

Družba HESS je tudi ob koncu leta 2022 del sredstev namenila Splošni bolnišnici Brežice.

Preteklo leto je Splošna bolnišnica Brežice praznovala 150 let svojega obstoja. Ob zavidljivi obletnici jim je uspelo urediti še prostore za enodnevno bolnišnico, prenoviti kirurške ambulante in poskrbeti za nakup nove medicinske opreme, s katero bodo lahko zagotavljali kakovostno obravnavo pacientov.

Direktor družbe HESS Bogdan Barbič je donacijo v vrednosti 4.000 evrov simbolično izročil Anici Hribar, direktorici Splošne bolnišnice Brežice. Ob predaji je povedal, da se v družbi HESS zavedamo odgovornosti – ne le do proizvodnje varne, zanesljive in konkurenčne električne energije iz obnovljivih virov vode in sonca, temveč tudi do širše družbene skupnosti, zaposlenih, njihovih družin, lokalnih skupnosti in okolja, v katerem aktivno delujemo in ga sooblikujemo. Sodelujemo pri razvoju krajev in mest ter se tudi s finančno podporo vključujemo v različne projekte, ki omogočajo napredek in izboljšujejo kakovost življenja prebivalcev.

»Ponosni smo na različna sodelovanja s šolami, športnimi in umetniškimi društvi, društvi invalidov, upokojencev, turističnimi in planinskimi društvi, ribiškimi družinami, zdravstvenimi domovi in bolnišnicami,« je še dodal.

Še naprej se veselimo uspešnih skupnih zgodb in družbeno odgovornih projektov, ki bodo vsem nam zagotovili kakovostnejše bivanje.