Družbi HESS priznanje na izboru za energetske nagrade Financ

17 Apr, 2024
Družbi HESS priznanje na izboru za energetske nagrade Financ

Družba HESS je na letošnjem izboru za energetske nagrade Financ prejela priznanje za energetsko učinkovit projekt »Hibridni sistem – fotonapetostna elektrarna D3 in hidroelektrarna Brežice«. Priznanje je na konferenci Dnevi energetikov, ki te dni poteka v Portorožu, prevzel Marko Kenig, vodja službe za investicije.

Strokovna komisija je ocenjevala projekte v 4 kategorijah:

  1. Energetsko učinkovito podjetje ali ustanova.
  2. Energetsko učinkovit projekt.
  3. Promocijski projekt URE/OVE.
  4. Energetska učinkovitost v prometu in logistiki.

Nagrade oz. priznanja so poleg družbe HESS prejeli še: Energetika Maribor za visokotemperaturno toplotno črpalko Pristan, Institut "Jožef Stefan" za projekt ogrevanja na odpadno toploto iz računalniškega centra, Občina Kočevje za projekt zelenega prehoda, GLS Slovenija za projekt optimizacije transportnih poti, SNEP za projekt GreenTwin, Enertec za projekt simulacijskega orodja za idealno sončno elektrarno in baterijo ter Zeleni Hrastnik za skupnostno sončno elektrarno.

    Podelitev priznanj na Dnevih energetikov (vir: Jernej Lasič)

 

***

Velika sončna elektrarna ob HE Brežice – hibridni sistem sonca in vode – primer uspešnega povezovanja različnih obnovljivih virov in njihove najučinkovitejše rabe

V bližini mesta Brežice se na desnem bregu reke Save, na 6 hektarjih odlagališča sedimentov, razprostira velika sončna elektrarna. Gre za trenutno največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki dosega moč 6 MWp in prvo, ki je priključena na najvišji napetostni nivo – 110 kV prenosno omrežje. Sončna elektrarna je priključena v HE Brežice kot četrti agregat in tako ne zaseda kapacitet distribucijskega omrežja, hkrati pa zagotavlja večjo fleksibilnost obratovanja in proizvodnje.

Obe elektrarni proizvajata električno energijo, sestavljeno iz čiste energije sonca in vode, ter skupaj s pretočno akumulacijo HE Brežice predstavljata hibridni sistem sonca in vode za proizvodnjo električne energije iz dveh različnih obnovljivih virov. Pretočna akumulacija HE Brežice ima v tem sistemu vlogo hranilnika. Ob sončnih dneh, ko je proizvodnja iz sončne elektrarne večja, lahko z uravnavanjem skupne proizvodnje s hidroelektrarno del vodne energije shranimo v pretočni akumulaciji, v času manjše proizvodnje iz sončne elektrarne pa jo ponovno uporabimo.

Sončna elektrarna s svojo letno proizvodnjo zadosti potrebam okoli 1.800 gospodinjstev, njena lokacija pa nudi tudi možnosti razvoja agrofotovoltaike. To je izraz za kombinirano rabo zemljišč za proizvodnjo električne energije s pomočjo sončnih panelov ob hkratni rabi tal v kmetijske namene, kar predstavlja eno od učinkovitih možnosti energetskega prehoda. Na območju velike sončne elektrarne smo v sodelovanju z lokalnim ekološkim rejcem ovac tudi letos naselili ovce, ki bodo skrbele za redno naravno košnjo trave okoli sončnih panelov.

Velika sončna elektrarna ob pretočni akumulaciji HE Brežice (vir: Goran Rovan)

 

Več informacij na: 

https://www.finance.si/okolje-energija/dnevi-energetikov-2024-to-so-zmagovalci-letosnjega-izbora-za-energetske-nagrade-financ/a/9022966

https://www.nas-stik.si/novice/podrobnosti-novice/druzba-hess-med-nagrajenci-energetsko-ucinkovitih-projektov