Električna energija je nepogrešljiva

02 Apr, 2020
Električna energija je nepogrešljiva

Svetovni splet je preplavljen z novicami o koronavirusu. Mediji nas vsakodnevno obveščajo o številu obolelih, nasvetih za preprečevanje okužbe in širjenja okužbe ter sprejetih ukrepih državne oblasti za preprečitev poslabšanja trenutnega stanja. Delovni ritem se je za marsikoga upočasnil ali kar prekinil, v nekaterih poklicih pa smo svoje sile napeli še bolj kot običajno. Poleg zdravniškega osebja, prodajalcev v živilskih trgovinah, komunalnih delavcev ipd., smo za kolikor toliko »normalen« vsakdan nepogrešljivi tudi proizvajalci električne energije. 

Družba HESS, d.o.o. proizvaja električno energijo iz obnovljivega vira energije, vode, v štirih hidroelektrarnah, in sicer v HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice. Družba tako zaseda pomembno mesto med »zelenimi« proizvajalci električne energije v slovenskem elektroenergetskem prostoru, z izgradnjo HE Mokrice pa bo prispevala 5 % delež električne energije v slovenski elektroenergetski sistem.

S pojavom epidemije koronavirusa v Sloveniji je družba izvedla številne ukrepe za zaščito zaposlenih in nadaljnje varno ter zanesljivo obratovanje hidroelektrarn, kontinuirano proizvodnjo električne energije, zagotavljanje moči in sistemskih storitev.

Življenja brez elektrike si dandanes ne znamo več predstavljati, kaj šele da bi dejansko morali živeti v takšnem svetu. Elektrika je povsod. Pogajanja gospodinjske aparate, ogrevalne in hladilne naprave, računalnike, pametne telefone, zabavno elektroniko, motorje, avtomobile in še bi lahko naštevali. Vaš dom, četudi le-ta ni »pametna hiša«, je odvisen od elektrike. Opravljanje večine služb, tudi zdravniškega osebja v teh kriznih trenutnih, je brez elektrike nemogoče.

Eden izmed ciljev današnje družbe je manjši ogljični odtis, ki ga dosegamo tudi s proizvodnjo električne energije, ki ne povzroča onesnaževanja. Ravno v teh dneh, ko je svet ohromljen in so transportne povezave zdesetkane na minimum, je proizvodnja električne energije iz naravnih obnovljivih virov še toliko bolj pomembna. Krize, kakršna je tudi ta, v kateri se trenutno nahajamo, vedno znova pokažejo, kako pomembno je, da je država samozadostna. Samooskrbo z električno energijo lahko dosegamo, če imamo vire, s katerimi razpolagamo ter jih hkrati znamo in zmoremo uporabiti. Ker za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah ne potrebujemo dobave surovin ali transportnih storitev, le-ta poteka neodvisno od delovanja drugih gospodarskih panog.

Proizvodnja električne energije iz enega najčistejših virov energije – vode, v teh dneh na hidroelektrarnah na spodnji Savi poteka nemoteno. Za to si vsakodnevno prizadevamo zaposleni v družbi HESS, d.o.o. Vendar bi bili vsi naši napori brezpredmetni, če ne bi imeli vira, torej vode, ki nam omogoča delovanje. Znanje vlagamo ne le v proizvodnjo električne energije, pač pa tudi v odgovorno ravnanje do vode, saj se zavedamo, da smo od nje popolnoma odvisni. Za našo družbo je voda tekoče zlato, brez katerega ne moremo obstajati. Vsakršna skrb, ki jo namenimo za ohranitev okolja, je zato vložek ne samo v družbo v socialnem pomenu besede, pač pa tudi v našo gospodarsko družbo. Brez vode ne bi mogli proizvajati električne energije in vam omogočati njene porabe.

Za nemoteno proizvodnjo električne energije si bomo prizadevali tudi v bodoče. Vi pa ostanite zdravi in 'ostanite doma'.