Energetika 2022

13 Okt, 2022
Energetika 2022

Včeraj je v Kristalni palači ljubljanskega BTC potekala konferenca Delovega poslovnega centra Energetika 2022.

Na njej smo odgovarjali na vprašanja, kako zagotoviti energijsko neodvisnost in hkrati prehod na obnovljive vire energije, kako učinkovito upravljati energijo, razogljičenje v industriji in kako se odzvati na visoko rast cen energentov ter kaj pričakovati na trgu energentov v prihodnosti.

Med govorniki, ki so na svojem področju uspešni in relevantni ter teme energetike odlično poznajo iz prakse, je sodeloval tudi Bogdan Barbič, direktor družbe HESS. Kot je povedal, hidroelektrarne niso samo objekti za proizvodnjo električne energije, ampak so večnamenski projekti.

"Kolikor spremljamo dogajanje na rekah, opažamo drastične spremembe. Voda, hrana in energija so tri ključne zadeve, ki jih moramo nadzorovati in na njih delati. Verige HE so ključnega pomena ne samo za proizvodnjo električne energije, ampak tudi za ohranjanje vodnih virov."

Poudaril pa je tudi pomembnost povezovanja in dopolnjevanja različnih obnovljivih virov energije.

"Energetski objekti so dolgoročni objekti z življenjsko dobo 50, 100 let in tudi več, zlasti HE. Ko spremljamo dogajanje glede pretokov, ugotavljamo, da so v zadnjih 15-ih letih ti pretoki v povprečju približno taki, kot so bile projektirane HE. Seveda prihaja do velikih oscilacij pri obratovanju, ravno zaradi suše, je pa v takem primeru zelo primerna rešitev povečana izgradnja sončnih elektrarn, ki lahko v obdobju suše nadomesti vsaj del izgubljene energije zaradi manjših pretokov. Komplementarnost sončnih in hidro virov je idealna. Sončne elektrarne obratujejo čez dan in takrat lahko zelo koristno uporabimo pretočne akumulacije kot baterije. Sistem Save ima v zalogah vode baterijo približno 500 MWh. S temi bazeni lahko vsaj deloma kompenziramo tudi nihajoče delovanje sončnih elektrarn."