Gradbeno dovoljenje za HE Brežice

14 Mar, 2014
Gradbeno dovoljenje za HE Brežice

Na podlagi zahteve družbe HESS, d.o.o. za izdajo gradbenega dovoljenja, je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, dne 13. 3. 2014, izdalo DELNO GRADBENO DOVOLJENJE investitorju Hidroelektrarnam na spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, za gradnjo jezovne zgradbe HE Brežice.

Z izdajo delnega gradbenega dovoljenja je izpolnjen še zadnji pogoj za pričetek izgradnje Hidroelektrarne Brežice. Uradna otvoritev začetka izgradnje Hidroelektrarne Brežice, v prisotnosti predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek, bo v torek, 25. 3. 2014, ob 14. uri, na lokaciji bodoče, že četrte spodnjesavske hidroelektrarne, HE Brežice.