Gradnja HE Brežice se izvaja v skladu s terminskim planom

29 Jan, 2016
Gradnja HE Brežice se izvaja v skladu s terminskim planom

Gradnja HE Brežice, ne glede na zimske mesece, poteka v okviru predvidenega terminskega plana in pogodbenih rokov. Na gradbenih delih je realiziranih slabih 80% vseh del, vgrajenih 78.000 m3 betona in 5.360 ton armaturnega železa.

Največja intenziteta del je trenutno na izgradnji montažne dvorane strojnice, aneksa in iztočne rampe. Izvaja se montaža tirnic dvižnih naprav, sledi njihovo podlivanje in montaža mostnega dvigala ter portalnih dvigal strojnice. Vzporedno poteka izgradnja strehe montažne dvorane.

Na prelivnih poljih se vgrajuje hidromehanska oprema, sestavlja in vari se radialna zapornica 3. prelivnega polja, planirana dela se izvajajo tudi na četrtem in petem prelivnem polju. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami.

Na strojnici se izvaja montaža kabelskih tras elektro opreme ter elektro in strojnih gradbenih instalacij.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o., se intenzivno izvajajo zemeljska dela in izgradnja visokovodnega razbremenilnika. Čeprav se začetna dela niso pričela izvajati pravočasno, pričakujemo, da bo v poletnih mesecih leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in zasip obtočnega kanala. Zaključek gradbenih in montažnih del, potrebnih za dvig vode v akumulaciji, je planiran v novembru 2016. V prvi polovici leta 2017 se bodo izvajali zagonski in funkcionalni preizkusi ter ostala testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.