Gradnja največje slovenske sončne elektrarne

20 Apr, 2020
Gradnja največje slovenske sončne elektrarne

V glasilu IZS.NOVO, ki izhaja pod okriljem Inženirske zbornice Slovenije, je bil objavljen intervju z direktorjem naše družbe, gospodom Bogdanom Barbičem.

Tema pogovora je bila sodobna izgradnja hidroelektrarn, ki že dolgo ni več zgolj energetski projekt, temveč večnamenski projekt. V luči pomembnosti urejanja vodotokov je izpostavil HE Mokrice, ki kot del projekta izgradnje ureditev na spodnji Savi zajema protipoplavno zaščito celotnega področja, čistilne naprave, kanalizacijska omrežja, izgradnjo in optimizacijo cestnih povezav, ureditev vodotokov v zaledju, renaturacijo pritokov, ureditev rekreacijskih površin ob in na bazenih, izboljšavo kmetijske proizvodnje z zalivanjem in sanacijo ter uravnavanje podtalnice ob bazenih.

Direktor je povedal, da smo se v družbi HESS, d.o.o. odločili, da največjo slovensko sončno elektrarno postavimo ob hidroelektrarni in jo vključimo kot enega od agregatov v hidroelektrarno. Sončna elektrarna bo podnevi nadomestila del predvidene proizvodnje iz hidroelektrarne, kar bo omogočilo polnjenje bazenov, ponoči pa se bodo bazeni praznili in omogočili večjo proizvodno hidro energije. Na ta način bodo bazeni služili kot velika baterija sončne energije.

Intervju, ki je objavljen v reviji IZS.NOVO, letnik 23, št. 93 / april 2020, na straneh 21 in 22, je dostopen s klikom na spodnjo povezavo:

http://www.he-ss.si/upload/datoteke/datoteke/IZS%20NOVO_93_web-Intervju-Barbi%C4%8D.pdf