HE Arto - Blanca z novo fasado in urejenim večnamenskim prostorom ob Savi

24 Nov, 2022
HE Arto - Blanca z novo fasado in urejenim večnamenskim prostorom ob Savi

Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj velik pomen za življenje ljudi ob njej. V preteklosti je predstavljala pomembo rečno pot in vplivala na nastanek ter razvoj številnih mestnih in trških naselij. Danes ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja ter prispeva k boljši kvaliteti življenja prebivalcev ob njej in širše.

Rabo njenega prostora v veliki meri vzpodbujamo tudi v družbi HESS. Naša osnovna dejavnost je sicer proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, pozdravljamo pa tudi različne oblike turizma, športa in rekreacije. Ob podpori raznovrstnih dogodkov in tekmovanj (Dan vodnih športov in Mednarodno tekmovanje pokal Donava Jadran – športni ribolov na pretočni akumulaciji HE Brežice, Svetovno mladinsko prvenstvo v športnem ribolovu na pretočni akumulaciji HE Boštanj, Slovenski pokal za mlajše kategorije v disciplini kajak sprint mirne vode in kajak kanu divje vode na pretočni akumulaciji HE Krško …) smo v letošnjem letu poskrbeli tudi za dodatno ureditev okolice ob HE Arto – Blanca. Poleg že urejene ribje steze, ob kateri se radi ustavijo različni sprehajalci, in nasipov, ki jih koristijo tekači in kolesarji, smo na levem bregu reke postavili še informativne table, solarne svetilke, lične pitnike, koše za odpadke, stojala za kolesa, polnilnice za električna kolesa in večnamenske pametne klopi, ki med drugim omogočajo tudi polnjenje mobilnih telefonov.

    Slika 1 in 2: Levi breg ob HE Arto - Blanca je na novo opremljen z informativnimi tablami, solarnimi svetilkami, ličnimi pitniki, košmi za odpadke, stojali za kolesa, polnilnicami za električna kolesa in večnamenskimi pametnimi klopmi.

Konec avgusta smo zaključili tudi obnovo fasade jezovne zgradbe HE Arto - Blanca. Poleg nove barvne sheme smo nanjo namestili še 140 sončnih panelov.

Sončna elektrarna na fasadi HE Arto - Blanca z inštalirano močjo 55,3 kWp je preko nove priključne merilne omare in transformatorja priključena na 20kV distribucijsko omrežje.

Slika 3: Nova fasada HE Arto - Blanca se ponaša s 140 sončnimi paneli, ki bodo letno proizvedli približno 30 MWh čiste električne energije iz sonca.

Okolju prijazno proizvedena energija iz obnovljivega vira sonca bo delno namenjena lastnim potrebam, viške pa bomo oddajali v omrežje. Letna proizvodnja sončne elektrarne je ocenjena na približno 30 MWh, kar zadostuje za letno oskrbo skoraj 8 povprečnih gospodinjstev.

V družbi HESS se zavedamo pomena sinergije in medsebojnega dopolnjevanja različnih virov obnovljive energije. Sonce poleg vode prepoznavamo kot enega pomembnejših trajnih obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije, zato bomo v bodoče še intenzivneje razvijali in vlagali v solarne projekte.