HE Brežice – gradnja energetskega dela

05 Nov, 2015
HE Brežice – gradnja energetskega dela

Gradnja HE Brežice, z manjšimi zamiki na posameznih gradbenih segmentih, poteka v okviru predvidenega terminskega plana. Na gradbenih delih je realiziranih že 70 % vseh del, vgrajenih je 75.000 m3 betona in preko 5.000 ton armaturnega železa.

Trenutno se intenzivno izvajajo dela na izgradnji montažne dvorane strojnice, aneksa, večnamenskega objekta in krilnih zidov. Na prelivnih poljih je končana izvedba primarnih betonov, izvajajo se še dela z abrazivnimi betoni.

Dela na montaži turbinske opreme strojnice prehitevajo roke predvidenega terminskega plana. Na vseh treh agregatih so zmontirani predvodilniki, na prvih dveh agregatih tudi oblogi turbinskih jaškov. Vgradnja gonilnikov turbine se bo izvajala v pomladnih mesecih prihodnjega leta.   

Na strojnici in prelivnih poljih se vgrajuje hidromehanska oprema. V mesecu decembru 2015 je predviden pričetek del na montaži elektro opreme in v mesecu februarju 2016 montaža mostnega dvigala strojnice.

Na mostu čez potok Struga so se pričela izvajati zaključna dela.

V mesecu oktobru so se z zakasnitvijo pričela dela na akumulacijskem bazenu, ki ga izvaja družba Infra iz Krškega. Kljub zamudi pri izgradnji akumulacijskega bazena in zunanjih ureditev, ki so se pričela izvajati v mesecu oktobru, pričakujemo, da bo v poletnih mesecih leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in konec prihodnjega leta polnitev bazena za potrebe zagonskih preizkusov agregatov in testiranj opreme Hidroelektrarne Brežice.