HE Brežice – nadaljevanje del na montaži hidromehanske, strojne in elektro opreme

28 Sep, 2016
HE Brežice – nadaljevanje del na montaži hidromehanske, strojne in elektro opreme

V septembru se je intenzivna izgradnja HE Brežice in s tem tudi preusmeritev reke Save skozi prelivna polja nadaljevala. Dobavitelj hidromehanske opreme je z remontnimi zapornicami že zaprl eno prelivno polje in omogočil nadaljevanje del na izgradnji pragov. Dela so se nadaljevala tudi na nadvišanju nasipa čez obtočni kanal.

Na zunanjih ureditvah elektrarne se zaključujejo dela na kamnitih oblogah brežin, izvedena je bila tudi asfaltacija mostu čez potok Struga vse do jezovne zgradbe elektrarne.

V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. Nosilna konstrukcija steklene fasade objekta je pripravljena za nadaljevanje del.

Zaključena je montaža hidravličnih napeljav in elektro instalacij za vodenje radialnih zapornic, pričelo se je testiranje že vgrajene opreme.

Na prvem agregatu se izvaja montaža statorja generatorja in pripadajoče opreme, rotor je že na gradbišču in se bo pričel vgrajevati konec meseca septembra. Na drugem agregatu je v teku montaža vodilnih ležajev in na tretjem montaža turbinske gredi ter cevovodov.

Na elektro opremi ter sistemih zaščite in vodenja se poleg montaže izvajajo tudi testiranja opreme. V izvajanju so zagonski preizkusi na sistemih 10,5 kV stikališča, radialnih zapornicah prelivnih polj, 110 kV GIS stikališču, na pripravi tehnološke vode in komprimiranega zraka.

V obratovanju so že 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne, diesel električni agregat, drenaža pretočnih prostorov in drenaža strojnice.

Aktivnosti so v polnem teku tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložbah.

Načrtovan dvig vode v akumulacijskem bazenu je predviden novembra 2016 in jeseni leta 2017 tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja.